Contacts

Контакти

Офис Телелинк ЕАД Център за обслужване на клиенти

ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 12, вх. А, етаж 1

София 1766, България

Телефон: +359 2 970 40 40

Факс: +359 2 970 40 42

 

Телефон: +359 2 970 88 88; +359 2 970 4098

Мобилен: +359 878 696 909; +359 899 980 550
 

email: office@telelink.com e-mail: support@telelink.bg
   

Отдел продажби

e-mail: sales@telelink.com