Fiber Optic Networks

Оптични мрежи

Подходящо за:

 • Телеком оператори
 • Мобилни оператори
 • Интернет доставчици
 • Компании опериращи международен пренос
 • Ютилитис

 

Телелинк предлага широк спектър от решения за оптични мрежи:

 • Гигабит пасивна оптична мрежа (GPON) за изграждане на оптика до дома (FTTH)
 • Изграждане на оптична мрежа до сградата (FTTB)
 • Етернет мрежи за достъп
 • LAN/MAN/WAN мрежи
 • SDH/SONET опорни мрежи
 • DWDM мрежи
 • Оптични мрежи за телеконтрол и телеметрия
 • Оптични мрежи за дейтацентрове и вътрешни приложения в сгради

Телелинк може да ви предложи цялостно решение за изграждане на Оптичната инфраструктура до ключ – от първоначалното Проучване и Проектиране на района/оптичното трасе, през набавянето на необходимите одобрения и разрешителни от местните власти, извършването на необходимите строително-монтажни дейности, доставката на съответните материали и цялостното изграждане и измерване на оптичната мрежа.

 

Управление на проекта:
Професионално управление, контрол и отчитане през всички фази на Проекта.

 

Проектиране, Разрешителни и Узаконяване:

 • Проучване на района и трасето
 • Проектиране на цялостната оптична инфраструктура (идеен и работен проект)
 • Екзекутивна документация за каналната мрежа и оптичното трасе
 • Осигуряване на необходимите разрешителни за изграждане на оптичната инфраструктура – Разрешително за строеж и въвеждане в експлоатация, включително съдействие от Независим строителен надзор

 

Изпълнение на проекта:

 • Извършване на изкопни работи за изграждане на оптичната инфраструктура и оптичното кабелно трасе
 • Изтегляне на оптичен кабел посредством директно вдухване на кабел
 • Качествен контрол на СМР и инсталационните дейности
 • Своевременно отчитане на извършените дейности и репортване на Клиента
 • Навременно уведомяване и решаване на възникналите проблеми
   


Инструменти и механизации:

 • Каналокопател – Vermeer RTX 1250  
 • Инсталация на оптичен кабел посредством директно вдухване с помощта на Lancier Fiberwheel G-R 5 
 • Оптични сплайсъри на Sumitomo – тип 65 и Fujikura 70s  
 • Оптични рефлектометри – Agilent OTDR N3910AM