Highlights

Акценти

Комуникациите стават широколентови. Телелинк изгражда основата на комуникационната среда.

 

Ние проектираме, узаконяваме, изграждаме и поддържаме мрежи. С повече от 14 години опит и над 20 завършени мащабни проекта в сферата на комуникациите, Бизнес направлението Мрежова инфраструктура е специализирано в предоставянето на оптимални решения за Изграждането на телекомуникационни мрежи до ключ. С комбинирането на техническата експертиза на нашите инженери и професионалния опит на нашите Проектни ръководители, Телелинк може успешно да си сътрудничи с вашата организация и навременно да предостави надеждни и конкурентни решения. Да бъдем на върха на технологиите е наш първи приоритет. Нашите знания и експертиза ни помагат да оптимизираме напълно разходите ви за комуникационна инфраструктура и да ви посъветваме за най-правилната инвестиция. Доверете се на Телелинк и вашият бизнес ще просперира.

 

Нашата експертиза включва:

 

Безжични мрежи за достъп и пренос (GSM, UMTS, LTE, MW, PMP, DVB-T)

 

Ролаут на безжични мрежи - Изграждане на безжични мрежи до ключ

 • Проучване на БС
 • Придобиване на БС
 • Проектиране и изготвяне на идеен и работен технически проект
 • Осигуряване на разрешителни и узаконяване
 • Доставка на прилежащата мрежова инфраструктура (телекомуникационни кули, шелтри, климатици, захранвания, дизел генератори, RF материали и т.н.)
 • Строително монтажни дейности и изграждане на външни ел.захранвания
 • Инсталиране и пускане в експлоатация на радио-комуникационно оборудване (безжични мрежи за достъп и РРЛ)
 • Радиопланиране на безжични мрежи за достъп и РРЛ
 • Оптимизиране на мобилни мрежи, измерване на радиопокритието, обработка и анализ на резултатите и основните мрежови индикатори (KPI)
 • Експлоатация и поддръжка на мрежова инфраструктура (24x7 хелпдеск, превантивна и аварийна поддръжка)
 • Решения за вътрешни радиопокрития – разпределени антенни системи, ретранслатори и т.н.

Управление на ролаут на телекомуникационни мрежи - собствено разработени уеб базирани мениджмънт системи

 • Сайт мениджмънт система
 • Ресурс мениджмънт система

Собствено разработени продукти за инфраструктура на Безжични мрежи 

 • Мобилни кули тип Телемоб
 • Шелтри за комуникационно оборудване и дизел генератори

 

Оптични мрежи

 

Решения:

 • FTTB
 • FTTH
 • Опорни мрежи и междуградска оптична свързаност

Услуги:

 • Проучване на райони и трасета с цел изграждане на оптична свързаност
 • Изготвяне на технологичен проект
 • Узаконяване на оптичните трасета и мрежи
 • СМР: изкопни дейности и полагане на HDPE тръба
 • Инсталация/полагане на оптични кабели
 • Сплайсване на оптични кабели в муфи и терминиране на оптични разпределители
 • Измерване на оптичната линия

 

Публична инфраструктура

 

 • Изграждане на Центрове за данни, IT и Комуникационни помещения
 • Изграждане на инфраструктура за наземна и морска граница, наблюдение и навигация
 • Пътна инфраструктура
 • Външни електрозахранващи линии
 • Резервирани захранвания (дизел генератори и UPS-и)
 • Телекомуникационна инфраструктура за държавни и публични мрежи