News

Новини и събития

Телелинк успешно завърши тригодишния проект за "Изграждане на интегрирана система за наблюдение по граница с република Турция". Бенефициент по реализирането на посочения проект е Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция Гранична полиция...
Телелинк е основана през 2001г. За 10 години компанията постигна значими бизнес успехи и установи присъствие в общо 7 държави в Централна и Източна Европа. Телелинк е успешно позиционирана като системен интегратор на мобилни и фиксирани...
На 28 май екипът на „Телелинк“ за пореден път доказа, че има готовност да застава зад благородни каузи, които са в полза на обществото, като взе участие в „Дни на Доброволчеството“.Групата на „Телелинк“ „Ние помагаме“ заедно със служителите на Парк...
1
2
3
1 юли 2015 г.

Телелинк успешно завърши тригодишния проект за "Изграждане на интегрирана система за наблюдение по граница с република Турция". Бенефициент по реализирането на посочения проект е Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция Гранична полиция. Основно финансиране е по Годишната индикативна...

8 юни 2011

Телелинк е основана през 2001г. За 10 години компанията постигна значими бизнес успехи и установи присъствие в общо 7 държави в Централна и Източна Европа. Телелинк е успешно позиционирана като системен интегратор на мобилни и фиксирани комуникационни мрежи, като постепенно разширява дейността...

2 юни 2011

На 28 май екипът на „Телелинк“ за пореден път доказа, че има готовност да застава зад благородни каузи, които са в полза на обществото, като взе участие в „Дни на Доброволчеството“.
Групата на „Телелинк“ „Ние помагаме“ заедно със служителите на Парк Витоша бяха основните организатори на...

25 февруари 2011

Стандарт ISO 27001:2005 обхваща всички аспекти при управление на сигурността на информацията и дава насоки за изграждане на надеждна и контролирана бизнес среда.
Системата за управление сигурността на информацията в Телелинк гарантира необходимата конфиденциалност при работа с информационни...