Телелинк премина успешно сертификационния одит по ISO 27001:2005

Телелинк премина успешно сертификационния одит по ISO 27001:2005
25 февруари 2011

Стандарт ISO 27001:2005 обхваща всички аспекти при управление на сигурността на информацията и дава насоки за изграждане на надеждна и контролирана бизнес среда.
Системата за управление сигурността на информацията в Телелинк гарантира необходимата конфиденциалност при работа с информационни и комуникационни системи на клиенти и партньори и е силно конкурентно предимство на пазара на системни решения.
Одиторският екип на СЖС България оцени високо изградената система като не отбеляза нито едно несъответствие от изискванията на стандарта. Одиторите са силно впечатлени от факта, че в приложените процедури и политики личи самостоятелност, както и добър синхрон в използването на работещи до момента практики и нововъведените такива.
В заключение добавиха, че системата е една от най-добрите, които са виждали в България и е на нивото на компаниите, които са сертифицирали в чужбина.
Сертификацията е резултат от професионализма и всеотдайната работа на целия екип на Системна Интеграция.

Назад