Телелинк завърши изграждането на Зелена граница 2

Телелинк завърши изграждането на Зелена граница 2
1 юли 2015 г.

Телелинк успешно завърши тригодишния проект за "Изграждане на интегрирана система за наблюдение по граница с република Турция". Бенефициент по реализирането на посочения проект е Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция Гранична полиция. Основно финансиране е по Годишната индикативна програма 2007-2009 по Инструмента Шенген, съфинансирано от националния бюджет. Проекта беше изграден от Консорциум ГРИЙН БОРДЪР ООД, включващ фирмите Телелинк ЕАД и ИНДРА Системс (Indra Sistemas, S.A.), Испания, с равно участие.

Целта на проекта е да се осигури сензорно покритие на държавната граница и транзитните зони, водещи от границата към вътрешността на страната, като се разположат наблюдателни камери, сензори и сензорни линии, с цел да се открият, класифицират и проследят обекти, представляващи заплаха, в идентифицираните зони с повишена заплаха по протежение на държавната граница в споменатия участък.

Изграждането на проекта стартира през април 2013 г. и завърши на 30.06.2015 г.

 

Назад