Partners

Партньори

Партньори за технически решения
Телелинк е фокусиран върху предоставянето на уникални технически решения и услуги за клиентите си. За да постигнем това, ние работим с партньори, които имат необходимите продукти и способности за тяхното оптимално прилагане и използване. Гордеем се, че имаме за партньори, които са утвърдени и световно признати технологични лидери.