Public Infrastructure

Публична инфраструктура

Ние изграждаме:

  • Дейтацентрове, IT и Комуникационни помещения
  • Инфраструктура за наземна и морска граница, наблюдение и навигация
  • Пътна инфраструктура
  • Външни електрозахранващи линии на средно и ниско напрежение
  • Резервирано захранване (Дизел генератори и UPS-и)
  • Радио-комуникационна инфраструктура – Радиомрежи за достъп (от типа PMP - точка до много точки) и РРЛ (радио-релейни линии) за Държавни и Публични организации, и ютилитис.