Team

Екип

Величко Караджов

Директор Дирекция

 

 

 

 

 

Бойко Узунов

Ръководител "Продажби и бизнес развитие"

                                                                 

Радослав Николов

Ръководител "Управление проекти"

 

 

 

Мартин Янакиев

Ръководител "Технически ръководители проекти"

 

Тодор Василев

Ръководител "Изграждане"

Здравко Башев

Сектор "Оглед и проучване"

Отдел "Изграждане"

   

    Илиан Гогачев

     Сектор "Юридически и узаконяване"

     Отдел "Изграждане"

 

 

 

Александър Д. Василев

Сектор "Интеграция и

пренос на данни"

Отдел "Изграждане"

 

 

 

Николай Георгиев

Сектор "Инсталация"

Отдел "Изграждане"

 

 

 

Тодор Василев

Сектор "Поддръжка"

Отдел "Изграждане"