Wireless Networks

Безжични мрежи

Клиенти на нашите услуги са:

 • Мобилни оператори
 • Доставчици  на широколентов достъп
 • Оператори на безжични мрежи
 • Ентърпрайс клиенти, държавни и публични организации с големи безжични мрежи

 

Телелинк е водещ мрежови интегратор и доставчик на телекомуникационна инфраструктура с доказан опит, професионални умения и задълбочени познания в областта на Безжичните мрежи. Компанията има присъствие и активни проекти свързани с изграждането на мобилни мрежи в страни като България, Румъния, Сърбия, Македония, Украйна и Германия. С повече от 5000 изградени обекта за мобилни мрежи в региона, структурата на Телелинк е изцяло пригодена за изграждане на мобилни мрежи до ключ. Нашите клиенти могат да се възползват напълно от специално разработената уеб базирана система за управление на мобилен ролаут, проследяваща в реално време етапите на изграждане на всеки един обект. Ние извършваме нашите услуги с пълна отдаденост. Ние определяме качеството съобразно специфичните изисквания на нашите Клиенти. За да гарантира постоянно най-доброто качество, Телелинк е сертифицирана и работи по стандарта ISO 9001. Здравето и безопасността на труда са от първостепенно значение за Телелинк и ние се гордеем с безупречната си репутация в този аспект в държавите, в които оперираме.

 

Нашият професионален екип може да осигури на вашата организация пълния набор от ролаут услуги:


Проучване на обекти:

 • Проучване на зоната на радиопокритие
 • Проучване на обектите и изготвяне на репорт
 • Идеен проект

 

Придобиване на обекти:

 • Събиране и преглед на документите
 • Извадка от кадастъра
 • Правни консултации
 • Преговори със собствениците и подписване на договор от името на оператора

 

Проектиране:

 • Изготвяне на работен проект
 • Архитектура
 • Конструктивен проект, проверки и становище
 • Технологичен проект
 • Изготвяне на част Електро, ОВиК, Пожароизвестяване и ПБЗ
 • Геодезия и Геология
 • Технически контрол

 

Разрешителни и узаконяване:

 • Изготвяне на ОВОС
 • Одобрение от ПБЗН
 • Изготвяне на проект и одобрение от ХЕИ
 • Предварителен договор от ЕРД
 • Изготвяне на доклад от надзора
 • Промяна на предназначението на земята
 • Изготвяне и одобрение на ПУП/ План схема
 • Одобрение на проекта от общинската администрация и получаване на РС
 • Измерване на ЕМ поле
 • Получаване на Разрешение за ползване

 

Доставка на телекомуникационна инфраструктура:

 • Производство и доставка на инфраструктура за базови станции (телекомуникационни кули, шелтри, мачти, дизел генератори, климатици и други)
 • Доставка на RF материали (антени, фидери и други RF компоненти)

 

Строително монтажни работи:

 • Извършване на СМР
 • Инвеститорски контрол

 

Изграждане на външни електрозахранвания:

 • Предварително проучване и проектиране
 • Уреждане на права за преминаване
 • Осигуряване на разрешителни и узаоконяване
 • Изграждане на външни ел. захранвания
 • Свързване към електроразпределителната мрежа

 

Инсталиране на телекомуникационно оборудване и пускане в експлоатация:

 • Изграждане и тестване на Антенно-фидерна система
 • Инсталация и тестване на Антенни усилватели, RET, сплитери, комбайнери, диплексери и други пасивни RF компоненти
 • Инсталация и конфигуриране на -48V Захранваща система, токоизправители и батерии
 • Инсталация и настройка на РРЛ и базови станции
 • Контрол на качеството
 • Екзекутивна документация

 

Радио-планиране и оптимизация:

 • Номинално радиопланиране
 • Дефиниране на топология на радиомрежата и клъстери
 • Изчисление на радиопокритието (енергийно оразмеряване)
 • Разширения и реконфигурации
 • Измерване на радио-покритието и обработка на данните
 • Анализ на ключови индикатори на мрежата и консултации

 

Опериране и поддръжка на Мрежова инфраструктура:

 • 24/7 Хелпдеск
 • Тикетинг система
 • Превантивна и корективна поддръжка, съгласно предварително договорени условия с Клиента и времена за реакция и отстраняване на проблемите
 • Зареждане и сервизиране на ДГ
 • Доставка и Управление на резервни части

 

Решения за вътрешни покрития:

 • Планиране на вътрешно радио-покритие
 • Изграждане до ключ на Разпределени вътрешни антенни системи, включително доставката на необходимите RF материали
 • Изграждане на външни и вътрешни Репитри (Ретранслатори)
 • Измерване на радиопокритието

 

Закупуване и Логистика:

 • Закупуване на материали и митнически услуги
 • Съхраняване на материалите в склад и следене на актуални наличности
 • Окомплектоване и доставка на материалите до обекта
 • Застраховане