Зелена граница 2

Изградихме Интегрираната система за наблюдение по границата с Република Турция за Министерстовото на вътрешните работи, Главна дирекция Гранична полиция. Осъществихме проекта в консорциум с Indra Sistemas. 

Решението е базирано на приети от индустрията принципи за проектиране на такъв тип системи и е съобразено с препоръките на Европейския съюз за наблюдение на границите в страните членки. Целта на системата е да помогне на гранична полиция при ефективното управление и използване на собствените й ресурси в процеса на успешно засичане и задържане на обекти, представляващ заплаха.

Проектът осигурява сензорно покритие на държавната граница и транзитните зони, водещи от границата към вътрешността на страната, като се разположат наблюдателни камери, сензори и сензорни линии, с цел да се открият, класифицират и проследят обекти, представляващи заплаха, в идентифицираните зони с повишена заплаха по протежение на държавната граница в споменатия участък.

Интегриранатa система за контрол и наблюдение включва следните елементи:

  • Разширение на Регионален координационен център
  • 4 Локални координационни центъра
  • 5 Стационарни постове за техническо наблюдение
  • Периметрова сигнално-охранителна система с обща дължина около 60 км
  • 4 Мобилни постове за техническо наблюдение
  • Външно електрозaхранване за елементите на системата с обща дължина около 85 км
  • Изграждане на оптична кабелна линия с обща дължина около 60 км
  • Изграждане на комуникационна система, състояща се от Радио-релейна мрежа, мрежово оборудване и WiMax мрежа
  • Телекомуникационни постове за комуникационната и WiMax мрежа
  • Инвестиционно проектиране за обектите от Интегрираната система

Проекта беше финализиран успешно в срок, като Интегрираната система беше предадена успешно на Възложителя.

Назад